Skip to main content

Polityka prywatności

Poniżej znajduje się polityka prywatności dla tej strony. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych za pośrednictwem wskazanej strony internetowej jest:

JeTaSo GmbH
Höhenweg 17
49170 Hagen a.T.W.
Niemcy

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(zwany dalej: JETASO)

W celu dochodzenia praw w ramach ochrony danych lub w przypadku pytań dotyczących wykorzystywania, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z naszymi pełnomocnikami ds. ochrony danych:

SBS DATA PROTECT GmbH
Thilo Noack
Hans-Henny-Jahn-Weg 49
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

Jako podmiot odpowiedzialny na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych i traktowania ich w sposób poufny. Gromadzenie, przechowywanie, modyfikowanie, przesyłanie, blokowanie, usuwanie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (OROD).

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych zarówno przez nas, jak i przez naszych zewnętrznych usługodawców.

2. Okres przechowywania

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania lub są one przechowywane przez ustawowy okres przechowywania.

Dane, które przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika, przechowujemy do czasu cofnięcia przez niego zgody.

Dane, które przetwarzamy w celu realizacji umowy z użytkownikiem, przechowujemy tak długo, jak długo istnieje stosunek umowny, a w stosownych przypadkach dłużej, jeśli zobowiązują nas do tego ustawowe okresy przechowywania.

Dane, które przetwarzamy na podstawie naszych uzasadnionych interesów, przechowujemy tak długo, jak długo nie przeważa interes użytkownika w ich usunięciu.

3. Dostęp do danych

Gdy użytkownik korzysta z naszej witryny w celach informacyjnych, gromadzimy tylko te dane osobowe, które przeglądarka użytkownika przesyła do naszego serwera. Jeśli chcesz oglądać naszą stronę internetową, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP
 • Data i godzina złożenia zapytania
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • Treść żądania (konkretna strona)
 • Kod stanu dostępu/HTTP
 • Ilość danych przesyłanych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

Jednak nasz serwer internetowy przechowuje te dane oddzielnie od innych danych; nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dzienniki błędów, w których rejestrowane są błędne odsłony stron, są usuwane po siedmiu dniach. Oprócz komunikatów o błędach zawierają one adres IP oraz, w zależności od błędu, adres strony internetowej, z której uzyskano dostęp.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OROD w celu ochrony uzasadnionych interesów JETASO, a mianowicie optymalizacji naszej oferty.

4. Informacje o log

Ponadto informacje o log (adres IP użytkownika) są zapisywane, gdy tylko użytkownik zaloguje się na swoje konto i wprowadzi tam zmiany (np. złoży zamówienie lub zmieni dane kontaktowe). Pliki log dotyczące ruchu poczty elektronicznej przez nasze serwery pocztowe są usuwane po ośmiu tygodniach. Dłuższy okres przechowywania danych jest niezbędny do analizy błędów w wysyłaniu i odbieraniu, a także do zapewnienia funkcjonalności usług pocztowych i zwalczania spamu.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f OROD w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszej oferty.

5. Korzystanie z plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej, podczas korzystania z naszej witryny na komputerze użytkownika zapisywane są pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym komputera użytkownika w zależności od używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej pliki cookie pewnych informacji. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Służą one do tego, aby cała witryna była bardziej przyjazna dla użytkownika i efektywna.

Nasza witryna internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśniono poniżej:

 1. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, dzięki któremu różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Dzięki temu komputer użytkownika może zostać rozpoznany, gdy powróci on na naszą stronę internetową. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu się użytkownika.
 2. Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Pliki cookie można w każdej chwili usunąć w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki internetowej.
 3. Pliki cookie typu flash nie są gromadzone przez przeglądarkę, lecz przez wtyczkę Flash. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od używanej przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia.
 4. Pliki cookie stron trzecich nie są tworzone przez JETASO, lecz przez zewnętrznego dostawcę. Pliki cookie osób trzecich są tworzone na przykład przez "wtyczki społecznościowe" (patrz poniżej) sieci społecznościowych Facebook, Instagram lub usługi Google Analytics, You Tube itp. zintegrowane ze stroną internetową JETASO. Te pliki cookie osób trzecich są generowane przez zintegrowane wtyczki lub technologie odpowiednich organizacji. JETASO nie ma wpływu na pliki cookie i ustawienia prywatności tych usług lub organizacji i wyraźnie zaznacza, że nasze usługi świadczone przez osoby trzecie podlegają wyłącznie ich odpowiednim zasadom dotyczącym plików cookie i prywatności.

Informacje o plikach cookie następujących usług stron trzecich można znaleźć pod tymi linkami:

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi preferencjami i odmówić przyjmowania plików cookie. Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie Flash były przetwarzane, musi zainstalować odpowiedni dodatek, np. "Better Privacy" dla przeglądarki Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) lub Adobe Flash Killer Cookie dla przeglądarki Google Chrome. Można zapobiec używaniu obiektów przechowywania HTML5, ustawiając przeglądarkę w tryb prywatny. Zalecamy również regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki. Pragniemy zaznaczyć, że dezaktywacja plików cookie może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny.

6. Nawiązanie kontaktu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane przez niego dane (adres e-mail i imię) zostaną przez nas zachowane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Dane uzyskane w tym kontekście usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, np. po rozpatrzeniu wniosku. W przeciwnym razie przetwarzanie danych zostanie ograniczone, jeśli istnieją prawne zobowiązania do ich zatrzymywania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a OROD.

7. Gromadzenie danych osobowych po zawarciu umowy i dokonaniu płatności

W ramach zamówienia przechowujemy następujące dane osobowe:

 1. Nazwa,
 2. Adres,
 3. Numer telefonu,
 4. Adres e-mail,
 5. Ewentualnie inny adres dostawy,
 6. Dane dotyczące płatności

Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy i niezbędnej komunikacji z użytkownikiem. Obejmuje to inicjowanie, zawieranie, przetwarzanie, gwarantowanie oraz, w razie potrzeby, unieważnianie umów kupna-sprzedaży. Dane te będą przechowywane przez nas do czasu całkowitego wykonania umowy kupna-sprzedaży. Jeśli chodzi o komercyjne i podatkowe okresy przechowywania danych, czas przechowywania może wynosić do 10 lat.

Zapis i przetwarzanie danych odbywa się w ramach umowy zawartej między JETASO a klientem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b OROD. Podstawą prawną do dalszego przechowywania danych ze względu na przepisy prawa podatkowego i handlowego jest konieczność wynikająca z przepisów prawa zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c OROD.

8. Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe ujawniamy osobom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy lub ochrony naszych uzasadnionych interesów. W celu realizacji umowy korzystamy również z usług zewnętrznych usługodawców (podmiotów przetwarzających zlecenia). Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, z dostawcami usług zawarto odrębne umowy dotyczące przetwarzania danych na potrzeby zamówień.

 1. W celu zapewnienia tzw. hostingu naszych systemów serwerowych oraz technicznej administracji systemów informatycznych niezbędnych do hostingu, dane osób odwiedzających stronę internetową, klientów lub innych osób zainteresowanych naszą ofertą mogą być przetwarzane przez naszego dostawcę usług hostingowych. Obejmuje to następujące dane: Adres IP, pliki log, nazwisko, imię, adres, dane dotyczące zamówień, obroty, dane dotyczące konta, dane dotyczące umów, dane dotyczące uczestnictwa, dane podatkowe, pliki do pobrania w formacie PDF.
 2. W celu realizacji dostawy, imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu klienta są przekazywane naszej firmie partnerskiej w celu realizacji dostawy.
 3. W celu realizacji płatności dane płatnicze klienta, czyli imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, IBAN, BIC i adres IP są przekazywane instytucjom kredytowym lub pośrednikom płatniczym, w zależności od wybranej metody płatności.
 4. W celu prowadzenia księgowości przekazujemy dane osobowe, tj. imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu w związku z zamówieniami klientów naszemu zewnętrznemu dostawcy usług księgowych.

Przekazanie danych usługodawcom wymienionym w punktach 8 a) - d) odbywa się w celu realizacji umowy z Państwem jako klientem, a także w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i lit. f OROD.

Za Twoją zgodą możesz zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego informujemy Cię o naszych aktualnych, interesujących ofertach. Reklamowane produkty i usługi są wymienione w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Przy rejestracji do naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji wyślemy na podany przez Ciebie adres e-mail wiadomość z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto przechowujemy adresy IP użytkowników oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie rejestracji oraz, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego nadużycia danych osobowych.

Jedynymi danymi wymaganymi do wysyłania newslettera jest adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i będzie wykorzystane w celu osobistego zwrócenia się do Ciebie. Po potwierdzeniu przez Ciebie adresu e-mail przechowujemy go w celu przesyłania newslettera.

Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Oświadczenie o rezygnacji można złożyć, klikając na link podany w każdym e-mailu z newsletterem, za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Naszym dostawcą usług w zakresie wysyłania newslettera jest CAMPAIGN MONITOR. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników, z usługodawcą zawarto odrębną umowę o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień.

Pragniemy zaznaczyć, że podczas wysyłania newslettera oceniamy zachowanie użytkownika. W tym celu wysyłane wiadomości e-mail zawierają tzw. sygnalizatory WWW lub piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi zapisywanymi na naszej stronie internetowej. W celu dokonania oceny łączymy dane wymienione w części "Dane dostępowe" oraz sygnały nawigacyjne z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Dane są gromadzone wyłącznie w sposób pseudonimowy, tzn. identyfikatory nie są łączone z innymi danymi osobowymi użytkownika, a bezpośrednie odniesienie do danych osobowych jest wykluczone. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się śledzeniu, klikając osobne łącze znajdujące się w każdej wiadomości e-mail lub informując nas o tym za pośrednictwem innego kanału kontaktu. Informacje te są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zapisany na newsletter. Po rezygnacji z subskrypcji dane są przechowywane wyłącznie w sposób statystyczny i anonimowy.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a OROD.

9. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookie", czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, adres IP użytkownika zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu na rzecz operatora witryny.

Użytkownik może zrezygnować z zapisania cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Użytkownik może również uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie opt-out, który uniemożliwi gromadzenie danych użytkownika podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości: "Aktywuj plik cookie opt-out" dla Google Analytics!

Należy pamiętać, że usunięcie plików cookie w ustawieniach przeglądarki może spowodować usunięcie pliku cookie opt-out i konieczność jego ponownej aktywacji.

Ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "anonymizeIp". Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane w formie skróconej, co uniemożliwia powiązanie ich z konkretną osobą. Jeśli dane zebrane na temat użytkownika są związane z daną osobą, zostaje ona natychmiast wykluczona, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania naszej witryny. Uzyskane dane statystyczne pozwalają nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje o usługodawcach będących osobami trzecimi:
Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
Warunki korzystania z serwisu: http://www.google.com/analytics/terms/de.html,
Przegląd polityki prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
a także oświadczenia polityki prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Niniejsza witryna korzysta również z Google Analytics do analizy przepływu odwiedzających z różnych urządzeń, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Analizę korzystania z witryny w różnych urządzeniach można dezaktywować na swoim koncie klienta w sekcji "Moje dane", "Dane osobowe".

Przetwarzanie danych służy do pomiaru i oceny przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej w celu uzyskania dokładnego przeglądu liczby odwiedzających, zainteresowań użytkowników i innych informacji istotnych dla projektowania naszej struktury korporacyjnej i strony internetowej. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f OROD w celu ochrony uzasadnionych interesów JETASO, a mianowicie optymalizacji naszej oferty.

10. Facebook-Fanpage

JETASO korzysta z platformy technicznej i usług Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Facebook) na potrzeby oferowanego tu serwisu informacyjnego. Ponadto na stronie internetowej znajduje się link do Fan Page'a JETASO na Facebooku.

Według EuGH istnieje wspólna odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 OROD między Facebookiem a operatorem Fanpage'a na Facebooku za dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem tego fanpage'a. Z tego powodu Facebook i JETASO zawarły porozumienie o wspólnej odpowiedzialności, do którego można uzyskać dostęp tutaj.

JETASO udostępnia następujące informacje dotyczące przetwarzania danych na naszym fanpage'u na Facebooku:

Osoby odpowiedzialne
Przetwarzanie Twoich danych osobowych na fanpage'u JETASO na Facebooku odbywa się na zasadzie współodpowiedzialności z: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Przetwarzanie danych
Gdy użytkownik wchodzi na Fanpage na Facebooku, adres IP urządzenia końcowego jest przekazywany do Facebooka. Według Facebooka ten adres IP jest anonimizowany i usuwany po 90 dniach, przynajmniej jeśli jest to niemiecki adres IP. Ponadto Facebook przechowuje dalsze informacje o urządzeniach końcowych swoich użytkowników, np. o używanej przeglądarce internetowej. Może to umożliwić Facebookowi przypisanie adresów IP do poszczególnych użytkowników. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na Facebooku podczas odwiedzania naszej strony, na jego urządzeniu końcowym zapisywany jest plik cookie z identyfikatorem Facebooka. Na podstawie tego pliku cookie Facebook może stwierdzić, czy użytkownik odwiedził naszego Fanpage'a i w jaki sposób z niego korzystał. Facebook wykorzystuje te informacje do prezentowania użytkownikowi treści lub reklam dostosowanych do jego potrzeb.

Jeśli użytkownik nie chce tego robić, powinien wylogować się ze swojego konta na Facebooku lub wyłączyć funkcję "pozostań zalogowany". Zalecamy również usunięcie plików cookie z urządzenia użytkownika oraz zamknięcie i ponowne uruchomienie przeglądarki. Proces ten usuwa informacje z Facebooka, które Facebook może wykorzystać do powiązania z użytkownikiem.

Jeśli jednak użytkownik chce korzystać z interaktywnych funkcji naszego fanpage'a, musi ponownie zalogować się na Facebooku, korzystając z danych logowania do Facebooka. Dzięki temu Facebook będzie mógł ponownie połączyć się z użytkownikiem.

W jaki sposób Facebook wykorzystuje dane z wizyt na stronach Facebooka do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronie Facebooka są przypisywane do poszczególnych użytkowników, jak długo Facebook przechowuje te dane i czy dane z wizyt na stronie Facebooka są przekazywane osobom trzecim, nie zostało jednoznacznie i wyraźnie określone przez Facebook i nie jest nam znane. Jako użytkownik naszego fan page'a możemy jedynie odesłać Cię do polityki prywatności Facebooka.

Dane zebrane o użytkowniku w tym kontekście będą przetwarzane przez Facebook i mogą być przekazywane poza Unię Europejską.

W wytycznych dotyczących korzystania z danych Facebook ogólnie opisuje, jakie informacje otrzymuje i w jaki sposób są one wykorzystywane. Można tam również znaleźć informacje o sposobach kontaktowania się z Facebookiem oraz o opcjach ustawiania reklam. Wytyczne dotyczące korzystania z danych są dostępne pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Wszystkie zasady Facebooka dotyczące danych osobowych można znaleźć tutaj: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
Więcej informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/
W tym miejscu można ustawić opcje rezygnacji (tzw. Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und hier http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., amerykańska spółka macierzysta Facebook Ireland Ltd., posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania wymogów europejskiego prawa ochrony danych. Więcej informacji na temat statusu Tarczy Prywatności Facebooka można znaleźć tutaj:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Przekazywanie i dalsze przetwarzanie danych osobowych użytkowników do krajów trzecich, takich jak USA, oraz związane z tym możliwe zagrożenia dla użytkownika nie mogą być ocenione przez nas jako operatora Fanpage'a na Facebooku.

Funkcja Insights
Facebook udostępnia również szereg danych statystycznych dla JETASO jako operatora strony Fanpage w ramach tzw. funkcji "Insights". Statystyki te są generowane i udostępniane przez serwis Facebook. My jako operator strony nie mamy wpływu na generowanie, a w szczególności nie możemy zapobiec tej funkcji. W ramach funkcji "Insights" prezentowane są następujące informacje dotyczące kategorii "Fani", "Subskrybenci", "Osoby, do których dotarła wiadomość" i "Osoby wchodzące w interakcje" w wybranym okresie czasu:

Aktywność na stronie, np. odsłony strony, podglądy strony, działania na stronie; aktywność w zasięgu, np. polubienia, liczba osób, do których dotarto, rekomendacje; aktywność w poście, np. interakcje z postem, odsłony wideo, komentarze, udostępnianie treści.

Ponadto otrzymujemy informacje statystyczne dotyczące grup na Facebooku powiązanych z naszym fan page'em. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Facebook, na które każdy użytkownik wyraził zgodę w ramach tworzenia profilu na Facebooku, możemy również identyfikować subskrybentów i fanów strony oraz przeglądać ich profile i inne udostępniane przez nich informacje.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w serwisie Facebook pod następującym linkiem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

JETASO wykorzystuje te dane, które są dostępne w formie zagregowanej, aby uatrakcyjnić posty i działania na fanpage'u dla użytkowników, np. do planowania treści i czasu publikacji postów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f OROD, czyli nasz uzasadniony interes w optymalizacji naszej oferty.

Okres przechowywania
Informacje przekazane przez serwis Facebook przechowujemy maksymalnie tak długo, jak długo użytkownik nie jest zainteresowany ich usunięciem lub anonimizacją.

Jeśli nie życzysz sobie, aby opisane tu przetwarzanie danych odbywało się w przyszłości, zrezygnuj z połączenia swojego profilu użytkownika z naszą stroną fanpage'a za pomocą funkcji "Nie lubię już tej strony" i/lub "Nie subskrybuj tej strony.

Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
Zalecamy, aby wszelkie prośby o informacje lub inne pytania dotyczące praw wymienionych na końcu niniejszej polityki prywatności kierować bezpośrednio do Facebooka, ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkowników. Jeśli mimo to skierują Państwo do nas swoją prośbę, zostanie ona oczywiście przetworzona i dodatkowo przekazana do Facebooka.

11. Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Używamy pluginów mediów społecznościowych z YouTube, Facebook i Juicer.

Stosujemy tzw. rozwiązanie "dwóch kliknięć". Oznacza to, że gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, żadne dane osobowe nie są przekazywane dostawcom pluginów. Dostawcę pluginu można rozpoznać po oznaczeniu na pudełku nad jego literą początkową lub logo. Umożliwiamy Tobie bezpośrednią komunikację z dostawcą pluginu za pomocą przycisku. Dopiero po kliknięciu na zaznaczone pole i aktywowaniu go dostawca wtyczki otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią stronę naszej oferty online. Po aktywowaniu wtyczki dane osobowe użytkownika są przesyłane do odpowiedniego dostawcy wtyczki i tam przechowywane (w przypadku dostawców z USA - w USA). Ponieważ dostawca wtyczki gromadzi dane w szczególności za pomocą plików cookie, zalecamy, aby przed kliknięciem na wyszarzone pole usunąć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień bezpieczeństwa przeglądarki.

Nie mamy wpływu na gromadzone dane i procedury ich przetwarzania, nie znamy też pełnego zakresu gromadzonych danych, celów ich przetwarzania ani okresów ich przechowywania. Nie mamy też informacji o usuwaniu zgromadzonych danych przez dostawcę plug-in' a.

Dostawca pluginu przechowuje dane zebrane o użytkowniku jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny pod kątem zapotrzebowania. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twojej aktywności na naszej stronie. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z odpowiednim dostawcą wtyczki. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam udoskonalać naszą ofertę i czynić ją bardziej interesującą dla użytkownika.

Transfer danych odbywa się niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy pluginu i jest tam zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany u dostawcy wtyczki, gromadzone przez nas dane są bezpośrednio przypisywane do jego konta u dostawcy wtyczki. Jeśli użytkownik kliknie aktywowany przycisk i na przykład umieści łącze do strony, dostawca wtyczki zapisuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie swoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po zakończeniu korzystania z sieci społecznościowej, a w szczególności przed aktywacją przycisku, ponieważ pomoże to uniknąć przypisania do profilu użytkownika u dostawcy pluginu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez dostawcę pluginu, należy zapoznać się z oświadczeniami o ochronie danych tych dostawców, o których mowa poniżej. Otrzymasz tam również dalsze informacje na temat swoich praw w tym zakresie oraz możliwości ochrony swojej prywatności:

YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest spółką zależną firmy Google LLC, która przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Facebook Inc, amerykańska spółka macierzysta Facebook Ireland Ltd, posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i tym samym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Więcej informacji na temat statusu Tarczy Prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Wszystkie zasady Facebooka dotyczące danych osobowych można znaleźć tutaj: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter przystąpił do Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Flickr; Flickr jest usługą firmy Yahoo! Inc, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA. Informacje na temat gromadzonych danych i sposobu ich wykorzystywania można znaleźć w polityce prywatności serwisu Flickr, którą można znaleźć pod adresem info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/flickr/details.html.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f OROD w celu ochrony uzasadnionych interesów JETASO, a mianowicie optymalizacji oferty.

12. Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo do:

Mamy nadzieję, że te informacje pomogły Ci w korzystaniu z Twoich praw. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przepisów dotyczących ochrony danych, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Stan polityki prywatności: wrzesień 2019 r.